Giải đáp thắc mắc về chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Chứng thư số công cộng là gì? 

Chứng thư số (CTS) công cộng là chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng cấp cho thuê bao sử dụng, nói chính xác hơn chính là chữ ký điện tử hiện đang được các doanh nghiệp sử dụng để ký kết hợp đồng, chứng từ cần thiết trên môi trường mạng.

Chứng thư số công công có hiệu lực như chữ ký cá nhân hay con dấu của doanh nghiệp. Mục đích chính của việc sử dụng chứng thư số công cộng là để xác thực thông tin của tổ chức/cá nhân khi lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư.

Các đơn vị phải sử dụng Chứng thư số công cộng để xác thực thông tin đối với các nghiệp vụ lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư trên Hệ thống e-GP mới. Chứng thư số công cộng sử dụng trên Hệ thống e-GP mới khác với Chứng thư số chuyên dùng được sử dụng trên Hệ thống e-GP cũ.

Đơn vị chủ động trong việc quản lý, đăng ký Chứng thư số theo đặc thù tổ chức hoạt động của đơn vị để đảm bảo nghiệp vụ đấu thầu trên hệ thống (có thể mua Chứng thư số mới hoặc sử dụng Chứng thư số đã/đang sử dụng cho các hệ thống khác như: khai thuế điện tử, khai hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử, khai báo thống kê điện tử,…).

04 lưu ý khi sử dụng Chứng thư số công cộng trên Hệ thống e-GP mới

1. Chứng thư số được cấp mới hoặc đã đăng ký và còn hiệu lực sử dụng tại thời điểm sử dụng trên Hệ thống e-GP;

2. Mỗi Chứng thư số chỉ được đăng ký cho một tổ chức/đơn vị trên Hệ thống, không được đăng ký cho tổ chức khác. Trường hợp 1 tổ chức/đơn vị đăng ký nhiều vai trò trên Hệ thống (bên mời thầu, nhà thầu, chủ đầu tư, nhà đầu tư…) thì chỉ cần đăng ký 1 lần và có thể sử dụng cho tất cả các vai trò;

3. Chứng thư số công cộng có thể dùng chung cho các tài khoản tham gia/tài khoản nghiệp vụ thuộc cùng 1 tổ chức/đơn vị;

4. Chỉ sử dụng Chứng thư số của tổ chức, doanh nghiệp trên Hệ thống.

Các câu hỏi về chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

1) Câu hỏi: “Công ty tôi vừa là Bên mời thầu vừa là nhà thầu thì sử dụng 2 chứng thư riêng cho 2 vai trò được không? Cách khai báo Chứng thư số cho trường hợp dùng chung một Chứng thư số và riêng 2 Chứng thư số như thế nào?”

Trả lời: Chữ ký số đi theo tài khoản, ký được các nghiệp vụ của vai trò bên mời thầu, nhà thầu của tài khoản đó
Ví dụ:
-Tài khoản tham gia hệ thống vn123456789 có vai trò Bên mời thầu và Nhà thầu, đăng ký dùng CTS1
-Tài khoản nghiệp vụ vn123456789-01 phân quyền vai trò Bên mời thầu, vn123456789-02 phân quyền vai trò Nhà thầu đều có thể đăng ký dùng CTS1 ở trên hoặc các CTS cộng cộng khác của đơn vị

2) Câu hỏi: “Tôi là nhà thầu tư vấn tôi có thể vừa đăng ký là bên mời thầu vừa là thầu chỉ sử dụng 1 chữ ký số công cộng có được không?” 

Trả lời: Dạ được bạn ạ

3) Câu hỏi: “Tôi là Bên Mời Thầu đã có Chứng thư số công cộng doanh nghiệp. Các thành viên Tổ xét thầu thì dùng loại Chứng thư số gì, việc truy cập và phân quyền thực hiện nghiệp vụ như thế nào?”

Trả lời: Tổ trưởng tổ chuyên gia đại diện Tổ chuyên gia có tài khoản nghiệp vụ để đánh giá gói thầu. Tổ chuyên gia chỉ nhập thông tin đánh giá và đính kèm bản Scan báo cáo đánh giá, không cần ký số nên không cần chứng thư số.

4) Câu hỏi: “Một tài khoản tham gia có được cấp nhiều token không? Quy định việc được cấp nhiều token cho 1 tài khoản như thế nào”.

Trả lời: khi bạn có tài khoản gốc (tạm gọi tài khoản admin) thì tài khoản này gắn với 01 Chứng thư số. Tuy nhiên, bạn có thể tạo các tài khoản nghiệp vụ (ví dụ phân quyền Bên mời thầu là đơn vị A cho gói thầu 1, đơn vị B cho gói thầu 2) thì mỗi tài khoản nghiệp vụ Bên mời thầu này có thể gắn với Chứng thư số khác nhau nhé. Ví dụ cụ thể:

1. Cục X thuộc Bộ Y, Bộ Y là chủ đầu tư (tài khoản admin). Bộ Y có Chứng thư số riêng của Bộ Y. Bộ Y phân quyền cho Cục X là Bên mời thầu thì Cục X được đăng ký một Chứng thư số khác với Bộ Y để ký số khi làm Bên mời thầu.

2. Cục X là chủ đầu tư (tài khoản admin), Cục X giao, phân quyền cho Văn phòng Cục làm Bên mời thầu. Do Văn phòng Cục là đơn vị phụ thuộc nên không được cấp Chứng thư số riêng nên khi thực hiện vai trò là BMT của mình, Văn phòng Cục X phải sử dụng Chứng thư số của Cục X. Cục X có thể đăng ký thêm 1 Chứng thư số khác và giao cho Văn phòng Cục sử dụng.

3. Cục X là chủ đầu tư (tài khoản admin). Cục X thuê đơn vị Z1 làm Bên mời thầu gói thầu 1, thuê đơn vị Z2 làm Bên mời thầu gói thầu 2, thì các đơn vị tư vấn Z1, Z2 được sử dụng Chứng thư số của họ để làm Bên mời thầu.

5) Câu hỏi: “Bên mời thầu thuê tư vấn đánh giá HSDT thì tổ chuyên gia được phân quyền như thế nào?”

Trả lời: Có 2 cách:

– Cách 1: Tư vấn sử dụng tài khoản nghiệp vụ của mình

+ Tài khoản tham gia hệ thống của bạn là vn123456789 có vai trò bmt
+ Bạn tạo Tài khoản nghiệp vụ có quyền Tổ chuyên gia là vn123456789-01.
Tk123456789 đăng TBMT xong, bạn tạo Tổ chuyên gia cho gói thầu và gán cho tài khoản vn123456789-01
Bạn giao tài khoản vn123456789-01 cho tư vấn để đánh giá, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì thu lại Tài khoản này, tư vấn không vào được nữa.

– Cách 2: Tư vấn dùng tài khoản riêng của tư vấn

+ Tài khoản của bạn là vn123456789
+ Tài khoản của tư vấn là vn123456799, tư vấn có tk nghiệp vụ Tổ chuyên gia là vn123456799-01
Sau khi đăng TBMT bằng Tài khoản của bạn vn123456789 của bạn, bạn tạo Tổ chuyên gia và gán cho tk vn1234567799-01 của tư vấn

6) Câu hỏi: “Bên mời thầu có cần Chứng thư số công cộng không?”

Trả lời: Bạn cần chứng thư số công cộng để ký số khi đăng tải thông báo phát hành hồ sơ mời thầu, trả lời làm rõ hsmt, yêu cầu làm rõ hsdt.
Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) và Kết qủa lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) không cần ký số.

7) Câu hỏi: “Chữ ký số của công ty dùng để ký hóa đơn, nộp thuế có dùng được như Chứng thư số không?”

Trả lời: Chứng thư số công cộng dùng được trên Hệ thống, khi sử dụng anh chị phải đăng ký sử dụng Chứng thư số đó trong tài khoản tham gia Hệ thống.

8) Câu hỏi: “Vậy chứng thư số mua thêm có phải thực hiện đăng ký trên Hệ thống như chứng thư của admin không? Hay cứ cắm vào dùng luôn?”

Trả lời: Mọi Chứng thư số đều phải đăng ký.

9) Câu hỏi: “Khi tham gia Hệ thống mới có thể dùng chung chứng thư số để nộp thuế, bảo hiểm được không?”

Trả lời: Chứng thư số tham gia Hệ thống mới là chứng thư số công cộng, do đó, tổ chức tham gia Hệ thống hoàn toàn có thể sử dụng sẵn các chứng thư số đang dùng để nộp thuế, bảo hiểm…để dùng làm chứng thư số tham gia Hệ thống. Khi tham gia hệ thống mới, nhà thầu/bên mời thầu phải đăng ký sử dụng chứng thư số đó trong tài khoản tham gia hệ thống theo hướng dẫn trên Hệ thống.

10) Câu hỏi: “Tôi bị lỗi chứng thư số mất kết nối. Xử lý thế nào?”

Trả lời: Người dùng cần đảm bảo các yếu tố sau:

  • Đã cài phiên bản Agent mới nhất
  • Đảm bảo đã bật Agent (biểu tượng chim hạc);
  • Đã đăng ký chứng thư số thành công trong tài khoản tham gia hệ thống.

Scroll to Top