THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CẤP BÙ THỜI HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA 2024

Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện cấp Chứng thư số lần thứ 4 đối với dịch vụ Chứng thực Chữ ký số của Viettel (Viettel CA). Do đó, Viettel triển khai chương trình cấp bổ sung thời gian sử dụng chứng thư số Viettel-CA theo đúng thời hạn hợp đồng của Quý khách hàng.

Để không bị gián đoạn trong quá trình sử dụng Chữ ký số Viettel CA, Quý khách hàng vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cắm USB token và mở phần mềm Token Manager. Các khách hàng đủ điều kiện cấp bù sẽ thấy 1 màn hình thông báo hiện lên.

Bước 2: Chọn “Cấp bù” => Màn hình sẽ chuyển tới giao diện cấp bù. Làm theo hướng dẫn trên giao diện cấp bù như ảnh dưới.

Scroll to Top