Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp sử dụng chữ ký số CA mùa Covid – 19

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

HOT: CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID – 19
(Áp dụng: 01/04/2020 – 31/05/2020)

CƠ HỘI VÀNG MUA 1 ĐƯỢC 3 CÙNG VIETTEL CHIA LỬA KHÓ KHĂN THỜI COVID
Thời gian sử dụng  1 Năm  2 Năm        3 Năm
Tặng thêm số tháng sử dụng  Thêm 3 tháng Thêm 3 tháng Thêm 3 tháng
Tặng thêm hóa đơn điện tử  Tặng 500 hóa đơn Tặng 1.000 hóa đơn Tặng 1.500 hóa đơn
Tặng thêm mOffice  Tặng 6 tháng dùng thử mOffice

(tối đa 20 user )

Tặng 6 tháng dùng thử mOffice

(tối đa 20 user )

Tặng 6 tháng dùng thử mOffice

(tối đa 20 user )

Giá đăng ký mới (đã VAT) 1.826.000 2.741.000 3.109.000
Giá gia hạn (đã VAT) 1.276.000 2.191.000 2.909.000

 

Scroll to Top

Yêu cầu tư vấn

Vui lòng để lại thông tin tư vấn dịch vụ, nếu cần hỗ trợ kỹ thuật gọi tổng đài Viettel 1800.8000