Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp sử dụng chữ ký số CA mùa Covid – 19

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

HOT: CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID – 19
(Áp dụng: 01/04/2020 – 31/05/2020)

CƠ HỘI VÀNG MUA 1 ĐƯỢC 3 CÙNG VIETTEL CHIA LỬA KHÓ KHĂN THỜI COVID
Thời gian sử dụng  1 Năm  2 Năm        3 Năm
Tặng thêm số tháng sử dụng  Thêm 3 tháng Thêm 3 tháng Thêm 3 tháng
Tặng thêm hóa đơn điện tử  Tặng 500 hóa đơn Tặng 1.000 hóa đơn Tặng 1.500 hóa đơn
Tặng thêm mOffice  Tặng 6 tháng dùng thử mOffice

(tối đa 20 user )

Tặng 6 tháng dùng thử mOffice

(tối đa 20 user )

Tặng 6 tháng dùng thử mOffice

(tối đa 20 user )

Giá đăng ký mới (đã VAT) 1.826.000 2.741.000 3.109.000
Giá gia hạn (đã VAT) 1.276.000 2.191.000 2.909.000

 

Scroll to Top