Hướng dẫn cấp bù chứng thư số Viettel

Hướng dẫn cấp bù Chứng thư số Viettel trên phần mềm cấp bù

Yêu cầu máy tính người dùng:
 • Máy tính có kết nối internet;
 • Giữ kết nối 1 USB Token với máy tính.
 • Không tắt máy tính trong thời gian thực hiện cấp bù.
 • Tải và cài đặt phần mềm cấp bù chứng thư số: Truy cập: http://www.viettel-ca.vn => Hướng dẫn sử dụng => Phần mềm => Phần mềm cấp bù thời hạn chứng thư số Viettel-CA Pro. Hoặc tải trực tiếp tại đây
Các bước thực hiện:

Bước 1: Khởi động Phần mềm cấp bù thời hạn chứng thư số:

 • Bước 1: Cắm USB Token
 • Bước 2: Mở phần mềm cấp bù thời hạn chứng thư số vừa cài đặt => Phầm mềm cấp bù được mở.

Bước 2: Hướng dẫn cấp bù CTS bằng phần mềm cấp bù

 • Thông báo cấp bù:

=> Khách hàng đọc thông báo từ Viettel => Chọn button “Bắt đầu” để tiếp tục thực hiện nghiệp vụ cấp bù CTS.

 • Đăng nhập USB Token:

Khách hàng chọn USB tương ứng đang kết nối với máy tính => Nhập mật khẩu để đăng nhập vào USB Token có CTS thuộc diện cấp bù:

   • Chọn button “Quay lại” quay về bước “Hiển thị thông báo cấp bù”.
   • Nhập mã PIN là mã PIN của USB Token
   • Nhân viên hỗ trợ: nhập mã sau: chichc_hcm_dluqgpdn
   • Chọn button “Bắt đầu” chuyển bước “Cấp bù chứng thư số”.

 • Cấp bù Chứng thư số:

Hệ thống tự động kiểm tra danh sách chứng thư số thuộc diện cấp bù trong USB mà khách hàng đang kết nối với máy tính để tự động cấp bù (sinh khóa và cài đặt vào USB)

=> Sau khi hoàn thành cấp bù, hệ thông hiển thị popup hoàn thành cấp bù chứng thư số với nội dung: “Chứng thư số của Quý khách đã được cấp bù thành công. Quý khách vui lòng cập nhật chứng thư số mới trên các hệ thống ký điện tử.”

=> Chọn “OK” hoặc tắt phần mềm.

=> Hoàn thành cấp bù chứng thư số!.

Khách hàng có thể thanh toán dịch vụ cấp bù chữ ký số để được cấp bù qua ultraview ngay. Đăng ký tại https://tokenviettel.com/san-pham/goi-cap-bu-chung-thu-so/


Hướng dẫn cấp bù Chứng thư số Viettel trên tool cấp bù tích hợp trong Token Manager:

Yêu cầu máy tính người dùng:
 • Máy tính có kết nối internet;
 • Giữ kết nối 1 USB Token với máy tính.
 • Không tắt máy tính trong thời gian thực hiện cấp bù.
 • Tải và cài đặt phần mềm cấp bù chứng thư số: Truy cập: http://www.viettel-ca.vn => Hướng dẫn sử dụng => Phần mềm => Phần mềm cấp bù thời hạn chứng thư số Viettel-CA Pro.
Các bước thực hiện:

Bước 1: Khởi động tool cấp bù được tích hợp trên Token Manager:

 • Bước 1: Cắm USB Token
 • Bước 2: Hiển thị Popup thông báo: “Chứng thư số {thông tin chứng thư số} Chứng thư số của Quý khách thuộc diện cấp bù. Quý khách vui lòng thực hiện cấp bù (Miễn phí) để tiếp tục sử dụng dịch vụ.”   => Chọn “Cấp bù”.

=> Tool cấp bù được mở.

Bước 2: Hướng dẫn cấp bù CTS bằng phần mềm cấp bù:

 • Thông báo cấp bù: 

Khách hàng đọc thông báo từ Viettel => chọn button “Bắt đầu” để tiếp tục thực hiện nghiệp vụ cấp bù CTS.

 • Đăng nhập USB Token:

Khách hàng chọn USB tương ứng đang kết nối với máy tính => Nhập mật khẩu để đăng nhập vào USB Token có CTS thuộc diện cấp bù:

  • Chọn button “Quay lại” quay về bước “Hiển thị thông báo cấp bù”.
  • Chọn button “Bắt đầu” chuyển bước “Cấp bù chứng thư số”.

 • Cấp bù Chứng thư số

Hệ thống tự động kiểm tra danh sách chứng thư số thuộc diện cấp bù trong USB mà khách hàng đang kết nối với máy tính để tự động cấp bù (sinh khóa và cài đặt vào USB)

=> Sau khi hoàn thành cấp bù, hệ thông hiển thị popup hoàn thành cấp bù chứng thư số với nội dung: “Chứng thư số của Quý khách đã được cấp bù thành công. Quý khách vui lòng cập nhật chứng thư số mới trên các hệ thống ký điện tử.”

=> Chọn “OK” hoặc tắt phần mềm.

=> Hoàn thành cấp bù chứng thư số!

Scroll to Top