BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ VÀ GIA HẠN PHẦN MỀM KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI – VBHXH  VIETTEL 

GÓI CƯỚCVBHXH_1NVBHXH_2NVBHXH_3N
Thời gian sử dụng12 tháng24 tháng36 tháng
Khuyến mãi cộng thêm06 tháng09 tháng12 tháng
Tổng thời gian sử dụng18 tháng33 tháng48 tháng
Số lượng người lao động (NLĐ)1- 10 NLĐ220.000352.000418.000
1- 100 NLĐ550.000880.0001.045.000
1-1000 NLĐ880.0001.408.0001.672.000
Không giới hạn NLĐ1.210.0001.936.0002.290.000
Scroll to Top