Thông báo: BHXH Việt Nam đã khắc phục xong sự cố xử lý hồ sơ

Kính gửi các đơn vị,

Phía BHXH Việt Nam thông báo đã khắc phục xong sự cố.

Các hồ sơ thông báo lỗi sẽ được phía BHXH Việt Nam tự động xử lý lại. Vì vậy, các đơn vị không cần gửi lại hồ sơ.

Các đơn vị đã thực hiện tra cứu hồ sơ và có kết quả trong menu“Giao dịch” >> “Tra cứu giao dịch”  bước “Kết quả xử lý bộ phận tiếp nhận” có thông tin lỗi như hình dưới, nếu muốn thực hiện tra cứu lại thì thao tác như sau:

  • Bước 1: vào menu “Tra cứu “ >> chọn “Cập nhật danh mục hành chính mới” >>  sau đó tắt phần mềm đi >> đăng nhập lại.
  • Bước 2: vào menu “Giao dịch” >> “Tra cứu giao dịch” >> Nhấn vào link “Tra cứu” để thực hiện tra cứu chuyên sâu lại hồ sơ.

Trân trọng!

Scroll to Top